DSC_0050%20(4).JPG-me
19.1.2020
Koko­nais­val­tai­sen muu­tos­mat­kan kautta löytyi oman elämän ja uran suunta.
SK_helmikuu-182c.jpg-me
21.11.2019
Jut­tutuo­kion aikana Kristian kertoo musii­kis­ta ja sat­tu­muk­sis­ta ra­vin­to­la­maa­il­mas­sa.
tuunanen%20(2).JPG-me
5.4.2019
Maa­nan­tai­aa­mu­na tunnelma on varsin rau­hal­li­nen Theron Ca­te­rin­gin toi­mis­tos­sa Unio­nin­ka­dul­la. Sees­tei­ses­tä tun­nel­mas­ta huo­li­mat­ta konttori on Theronin polt­to­pis­te, josta käsin am­mat­ti­lai­sis­ta koostuva myyn­titii­mi myy noin 400 ti­lai­suut­ta vuodessa.
markku.JPG-me
17.1.2019
Theron Ca­te­rin­gin kes­kus­keit­tiön keit­tiö­pääl­lik­kö Markku Manninen kertoo kevään edus­tus­me­nus­ta ja siinä sivussa paljosta muustakin. Haas­tat­te­lu­het­kes­tä muodostuu tut­ki­mus­mat­ka eri maanosien ruo­ka­kult­tuu­rei­hin.
DSC_0148.jpg-me
19.2.2018
Ranskan Ri­vie­rall­la si­jait­se­va Nizza on mitä mainioin mat­ka­koh­de silloin, kun Suomessa on pimeää ja kylmää. Nizzan talvisää on leuto ja otollinen kau­pun­ki­lo­mai­luun, ja au­rin­koi­sia päiviä riittää Provencen alueella ympäri vuoden. Lo­ma­se­son­gin aikana Nizza on tul­vil­laan turisteja, mutta talvella kaupungin näh­tä­vyyk­sin voi tutustua ilman ruuhkia.
HS_2.jpg-me
3.4.2017
Heikki Salmelan en­sim­mäi­ses­tä työ­kei­kas­ta Theron Ca­te­rin­gil­la on vie­räh­tä­nyt 14 vuotta. Salmela oli jäänyt eläk­keel­lä Fin­nai­ril­ta, jossa hän työs­ken­te­li stuert­ti­na. Kotona hän huomasi kuitenkin pit­käs­ty­vän­sä ja päätti hakea Theron Ca­te­rin­gil­le free­lance­rik­si ho­vi­mes­ta­rin ja tar­joi­li­jan tehtäviin. Kun The­ro­nil­ta soi­tet­tiin ja pyy­det­tiin Salmelaa en­sim­mäi­sel­le työ­ko­men­nuk­sel­le Ri­ta­ri­huo­neel­le, hän ajatteli Apua, nimikin kuulostaa pe­lot­ta­van hienolta!

© Larissa Raudas 2019. Kaikki oikeudet pidätetään.