DSC_0050%20(4)-me.JPG
19.1.2020
Koko­nais­val­tai­sen muu­tos­mat­kan kautta löytyi oman elämän ja uran suunta.
SK_helmikuu-182c-me.jpg
21.11.2019
Jut­tutuo­kion aikana Kristian kertoo musii­kis­ta ja sat­tu­muk­sis­ta ra­vin­to­la­maa­il­mas­sa.
tuunanen%20(2)-me.JPG
5.4.2019
Maa­nan­tai­aa­mu­na tunnelma on varsin rau­hal­li­nen Theron Ca­te­rin­gin toi­mis­tos­sa Unio­nin­ka­dul­la. Sees­tei­ses­tä tun­nel­mas­ta huo­li­mat­ta konttori on Theronin polt­to­pis­te, josta käsin am­mat­ti­lai­sis­ta koostuva myyn­titii­mi myy noin 400 ti­lai­suut­ta vuodessa.
markku-me.JPG
17.1.2019
Theron Ca­te­rin­gin kes­kus­keit­tiön keit­tiö­pääl­lik­kö Markku Manninen kertoo kevään edus­tus­me­nus­ta ja siinä sivussa paljosta muustakin. Haas­tat­te­lu­het­kes­tä muodostuu tut­ki­mus­mat­ka eri maanosien ruo­ka­kult­tuu­rei­hin.
blini-me.jpg
30.5.2018
Pietarin katujen yllä säh­kö­lin­jat kiertyvät tiiviiksi verkoksi, ja kau­pun­gis­ta huokuu jän­nit­tä­vä tunnelma. Pietari on vas­ta­koh­tien kaupunki. Itä ja länsi yh­dis­ty­vät poh­joi­ses­sa suur­kau­pun­gis­sa kieh­to­vak­si koko­nai­suu­dek­si. Kapeilla kujilla talojen jul­ki­si­vu­jen rappaus rakoilee rujosti, kun taas muutaman korttelin päässä lois­tok­kaat ra­ken­nuk­set ovat kuin palatseja. Os­tos­ka­dut tulvivat tren­dik­käi­tä muo­ti­liik­kei­tä ja ra­vin­to­loi­ta, mutta perinteet elävät edelleen vahvasti niin tavoissa, pu­keu­tu­mi­ses­sa kuin ruo­ka­kult­tuu­ris­sa­kin.
DSC_0148-me.jpg
19.2.2018
Ranskan Ri­vie­rall­la si­jait­se­va Nizza on mitä mainioin mat­ka­koh­de silloin, kun Suomessa on pimeää ja kylmää. Nizzan talvisää on leuto ja otollinen kau­pun­ki­lo­mai­luun, ja au­rin­koi­sia päiviä riittää Provencen alueella ympäri vuoden. Lo­ma­se­son­gin aikana Nizza on tul­vil­laan turisteja, mutta talvella kaupungin näh­tä­vyyk­sin voi tutustua ilman ruuhkia.

© Larissa Raudas 2019. Kaikki oikeudet pidätetään.